Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter

 

Artrose belangt ons allen aan !

P1030898.JPG

In 2050 zullen 315 miljoen personen  ouder dan 60 jaar aan artrose lijden en meer dan 100 miljoen onder hen, zullen door deze ziekte, een ernstige handicap vertonen.

Artrose is een gewrichtsaandoening maar ook een risicofactor voor talloze andere ziekten die te maken hebben met veroudering, zoals bijvoorbeeld diabetes type II of hart- en vaatziekten. Het gaat dus om een complexe en invaliderende ziekte met aanzienlijke socio-economische gevolgen. Om haar maatschappelijke impact te verminderen moet ze accuraat behandeld worden.


Een goede behandeling van artrose betekent een verbetering van de levenskwaliteit van oudere personen! We moeten nu handelen zodat deze ziekte meer erkend zou worden door gezondheidswerkers, maar ook door de openbare overheden.

We moeten vechten tegen clichés en foute overtuigingen. Artrose is een ouderdomsziekte, daar valt niets aan te doen. Fout! Veel patiënten denken dat fysieke activiteit slecht is voor de gewrichten. Fout! Artrose is onvermijdelijk. Nogmaals fout !


Tegenwoordig is de zorg voor artrosepatiënten ontoereikend en onaangepast. We hebben nood aan een globale en multidisciplinaire aanpak die rekening houdt met de recente inzichten over artrose. Bovendien is de financiering van fundamenteel onderzoek naar deze ziekte ontoereikend in België. Er moeten meer middelen gegeven worden aan onderzoekers zodat ze artrose beter kunnen begrijpen, haar vroeger diagnosticeren en meer efficiënte behandelingen uitwerken.
 
Voor al deze redenen hebben we in juli 2015 de Artrosestichting opgericht. We willen het fundamenteel onderzoek naar deze ziekte die ons allen aanbelangt ondersteunen. Daarom zullen prijzen uitgereikt worden aan verdienstelijke onderzoekers en wordt er financiering voorzien voor originele onderzoeksprojecten en buitenlandverblijven. We zullen informatie- en sensibiliseringscampagnes organiseren om artrose te voorkomen en haar beperkingen te verminderen. We zullen daarbij niet alleen de patiënten maar ook de artsen informeren over recente ontdekkingen, in het bijzonder op wetenschappelijk vlak. We willen ook de patiëntenbelangen verdedigen bij de bevoegde gezondheidsinstanties.
 

Stap mee met ons in dit avontuur !

 
 
Prof. Yves Henrotin
Artrosepatiënt
Voorzitter van de Artrosestichting